หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศเลื่อนการประกาศรายชื่อตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพ จากวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เป็นภาในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 11 สิงหาคม 2563 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 44
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา 11 สิงหาคม 2563 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 53
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา 10 สิงหาคม 2563 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 73
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 07 สิงหาคม 2563 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 85
ประกาศโรงพยาบาลกำแพเงพชร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด จำนวน 2 อัตรา 31 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 122
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย) จำนวน 1 อัตรา 30 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 81
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะกำหนดการวันเวลาและสถานที่ในการประเมิน ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 29 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 134
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลองและตำแหน่งพนักงานเปล 29 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 146
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จ้างด้วยเงินงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด จำนวน 1 อัตรา 21 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 199
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษธ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานรักษาความปลอด) จำนวน 1 อัตรา 21 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย ภัทรินทร์ อุดมสุข ฮิต: 126