หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 22 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย ศศิวิมล ตาลเพชร ฮิต: 46
ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ รพ.กำแพงเพชร ทุกท่าน ร่วมคัดเลือกหนังสือ เพื่อสั่งซื้อเข้าห้องสมุด รพ.กำแพงเพชร 22 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย ศศิวิมล ตาลเพชร ฮิต: 42
ข้อมูลEB26 11 มิถุนายน 2563 เขียนโดย เฉลิมพล วัฒนไกร ฮิต: 138
รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดกำแพงเพชร 30 เมษายน 2563 เขียนโดย ศศิวิมล ตาลเพชร ฮิต: 1017
รับยาใกล้บ้าน ลดเสี่ยงติดโควิด-19 10 เมษายน 2563 เขียนโดย ปวริศ บุตรดา ฮิต: 744
ประชาสัมพันธ์งานประเพณีนบพระ - เล่นเพลง ฯ ประจำปี ๒๕๖๓ 04 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย ศศิวิมล ตาลเพชร ฮิต: 800
ประชาสัมพันธ์งานประเพณี สารทไทย-กล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงเพชร ประจำปีพ.ศ.2562 26 สิงหาคม 2562 เขียนโดย ศูนย์ IT ฮิต: 2855
กิจกรรมเดินวิ่ง 11 อำเภอ เพื่อรับบริจาคตามโครงการทอดผ้าป่าสามัคคี โรงพยาบาลกำแพงเพชร 18 สิงหาคม 2561 เขียนโดย นริศา แสงทอง ฮิต: 2628
โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2561 15 สิงหาคม 2561 เขียนโดย Ita_admin ฮิต: 3636
ประกาศ รพ.กำแพงเพชร เรื่อง GREEN & CLEAN Hospital และนโยบายโรงพยาบาลปลอดโฟม 05 มิถุนายน 2561 เขียนโดย ENV ฮิต: 1553