หมวดหมู่รอง

หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดสำหรับทดสอบหาชนิดแบคทีเรียและทดสอบความไวของยาต่อเชื้อแบคทีเรีย จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 สิงหาคม 2563 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 3
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดทดสอบการเข้ากันได้ของเลือด (x – matching) และชุดทดสอบหมู่เลือด (ABO Rh Group) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 สิงหาคม 2563 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 26
ประกาศประกวดราคาซื้อยา Octreotide inj 0.1 mg/mL จำนวน 9,000 หลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 29 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย นิศาชล ฮิต: 40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 32
ประกาศประกวดราคาซื้อยา Phenytoin sod inj 250 mg/5 mL จำนวน 4,200 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) 14 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย นิศาชล ฮิต: 40
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) 17 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย ชินดนัย วุฒิ ฮิต: 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อด้ามจับมือสลาย ต้อกระจกแบบเข็มสลายต้อเคลื่อนที่ในแนวซ้าย-ขวา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 21
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563 14 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย ชินดนัย วุฒิ ฮิต: 48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยงบบริจาค 13 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย พรทิพย์ ฮิต: 37
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์สำหรับตรวจสารชีวเคมีในเลือด จำนวน 26 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย ธีรารัตน์ ฮิต: 43
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 10 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย พรทิพย์ ฮิต: 55
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการและจอดรถ เป็นอาคาร คสล 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 18,988 ตารางเมตร โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 09 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย พรทิพย์ ฮิต: 102
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ระยะที่ 3 จำนวน 3 รายการ 09 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย นาวินี รอตศิริ ฮิต: 48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด งาน Ortho จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย ธีรารัตน์ ฮิต: 42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดผ่าตัดแก้ไขใบหน้า จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อภาชนะรองรับเลือดและสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Suction bag) จำนวน 3,000 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อCANNULATED HEADLESS SCREW D ๒MM, L๒๐MM จำนวน ๑ ชิ้น 13 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย นิตยา ฮิต: 34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อHIV Ab 1/2 จำนวน 8 Pack 15 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย นิตยา ฮิต: 34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อBone C-ment จำนวน 50 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 31