บทความศูนย์คุณภาพทั้งหมด

หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
เอกสารคุณภาพจดทะเบียน (Update 27/4/63) 12 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย ศูนย์คุณภาพ ฮิต: 188
เอกสารประกอบการประชุมการพัฒนาคุณภาพหน่วยงานสายสนับสนุน 28 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย ศูนย์คุณภาพ ฮิต: 809
เอกสารสำหรับเตรียมรับ Re-Accreditation ครั้งที่ 4 เดือนพฤษภาคม 2563 10 มิถุนายน 2562 เขียนโดย ศูนย์คุณภาพ ฮิต: 1789
หนังสือ 2P Safety Goals 2018 03 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย ศูนย์คุณภาพ ฮิต: 9885
มาตรฐาน สรพ. ฉบับแก้ไข มกราคม 2562 14 มีนาคม 2562 เขียนโดย ศูนย์คุณภาพ ฮิต: 3286
Advance HA 30 มีนาคม 2561 เขียนโดย ศูนย์คุณภาพ ฮิต: 1375
SPA in Action I-III 27 มิถุนายน 2559 เขียนโดย ศูนย์คุณภาพ ฮิต: 3187
บัญชีตัวชี้วัดเปรียบเทียบ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบ วัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล (Thailand Hospital Indicator Project: THIP) 16 ตุลาคม 2560 เขียนโดย ศูนย์คุณภาพ ฮิต: 2911
HA Standards Framework 01 กรกฎาคม 2559 เขียนโดย ศูนย์คุณภาพ ฮิต: 2006
Quality_Update_Anuwat160523 Acc To Re-acc 31 พฤษภาคม 2559 เขียนโดย ศูนย์คุณภาพ ฮิต: 1185