ประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จ้างด้วยเงินงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด จำนวน 1 อัตรา