หมวดหมู่รอง

หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดสำหรับทดสอบหาชนิดแบคทีเรียและทดสอบความไวของยาต่อเชื้อแบคทีเรีย จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 สิงหาคม 2563 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 3
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดทดสอบการเข้ากันได้ของเลือด (x – matching) และชุดทดสอบหมู่เลือด (ABO Rh Group) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 สิงหาคม 2563 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 26
ประกาศประกวดราคาซื้อยา Octreotide inj 0.1 mg/mL จำนวน 9,000 หลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 29 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย นิศาชล ฮิต: 40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 33
ประกาศประกวดราคาซื้อยา Phenytoin sod inj 250 mg/5 mL จำนวน 4,200 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) 14 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย นิศาชล ฮิต: 40
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) 17 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย ชินดนัย วุฒิ ฮิต: 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อด้ามจับมือสลาย ต้อกระจกแบบเข็มสลายต้อเคลื่อนที่ในแนวซ้าย-ขวา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย เอกราช ฮิต: 21
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563 14 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย ชินดนัย วุฒิ ฮิต: 48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยงบบริจาค 13 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย พรทิพย์ ฮิต: 37
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์สำหรับตรวจสารชีวเคมีในเลือด จำนวน 26 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย ธีรารัตน์ ฮิต: 44